COVID-19 Antigénový test

Antigénový test na prítomnosť SARS CoV 2 je rýchle vyšetrenie detekujúce prítomnosť antigénu vírusu SARS CoV 2.

Vírus SARS CoV 2 spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý výskyt bol zaznamenaný začiatkom roka 2020 v Číne, odvtedy sa rozšíril do celého sveta a 11.3.2020 bolo ochorenie vyhlásené WHO za pandémiu. Inkubačná doba je 2-17 dní s priemerom 4-5 dní. Spôsobuje prevažne zápal dýchacích ciest, doprevádzaný celkovými príznakmi (horúčka, triaška, zimnica, slabosť, bolesti svalov…). Častokrát postihuje aj iné orgánové systémy (srdce, cievy, nervy, trávenie). Človek sa stáva infekčným pre svoje okolie už niekoľko dní pred vypuknutím prvých príznakov. Základným spôsobom prenosu je medziľudský kontakt, prebieha ako kvapôčková infekcia.

Výhodou antigénové testu je jeho rýchlosť ( výsledok do 15 minút ) a vysoká špecificita na úrovni 95-99%.  Limitáciou je jeho znížená senzitivita ( citlivosť ) pri nízkej vírusovej náloži v období krátko po nakazení a pri nedostatočnej kvalite odberu biologického materiálu.

Test možno použiť u symptomatických a presymptomatických pacientov na 6.-10. deň od kontaktu s osobou s dokázanou infekciou COVID-19. Zároveň je test vďaka jeho rýchlosti vhodný na opakované pretestovanie väčšieho množstva pacientov. Vzhľadom na vysokú špecificitu antigénových testov možno povedať, že v prípade pozitívneho výsledku je pacient s vysokou pravdepodobnosťou skutočne pozitívny.

V našich laboratóriách používame výhradne certifikované antigénové testy s vysokou mierou senzitivity a špecificity.

Pokyny pred odberom:

  • 2 hodiny pred odberom nejedzte, nefajčite, neumývajte si zuby, nepoužívajte ústnu vodu ani iné dezinfekčné prostriedky do dutiny ústnej, nepoužívajte žuvačky, pastilky proti bolesti hrdla a spreje do nosa
  • pitie vody, nesladeného čaju a iných nesladených nápojov nie je zakázané !
  • pred odberom si vo vonkajšom prostredí odkašlite a vyfúkajte nos
  • na odber sa dostavte na vopred presne objednaný čas
  • personál laboratórií Vás vyzve k vstupu a podá Vám všetky potrebné informácie

Výter z  nosohltanu môže byť pre niektoré osoby nepríjemný a môže sposobiť krátkodobý dyskomfort vo forme svrbenie nosa, slzenia, pocitu podráždeného hrdla a pod., ktorý je len krátkodobý. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na náš odborný personál, ktorý Vám poskytne cielené poradenstvo.

V cene testu je zahrnuté vyhotovenie oficiálneho medicínskeho certifikátu o absolvovaní testu. Certifikát je možné vydať aj v anglickom jazyku. POZOR ! Certifikát si testovaná osoba musí vyzdvihnúť osobne, cca 10-15 minút po vykonaní testu.

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia