Campylobacter jejunii IF

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia