Chlamydia psittacii IgA, IgM, IgG IF

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
35,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia