DAO – diaminooxidáza

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia