Dôkaz rotavírusov a adenovírusov v stolici

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia