Hamburgerov sediment

Hamburgerov sediment predstsvuje kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu, pomocou ktroého sa dá sledovať, akou rýchlosťťou sa do moču vylučujú korpuskulárne elementy. Moč je zbieraný počas 3 hodín s odchýlkou +- 30 minút, pričom sa musí priniesť do laboratória počas 1 hodiny od ukončenia zberu. Zároveň je nutné udať presný počet minút, počas ktorých sa moč zberal.

Referenčné hodnoty

  • Erytrocyty do 2000/min, tj. 33 Ery/s.
  • Leukocyty do 4000/min, tj. 67 Leu/s.
  • Valce do 60–70/min, tj. 1 valec/s.
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia