HLA B27

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
52,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia