HLA DQ2,DQ8

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
88,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia