Materiál:
Ster z krčka maternice

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok na jednotlivé typy vysoko rizikových typov HPV
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Infekcia HPV je jednou z najčastejších sexuálne prenosných ochorení vírusovej etiológie na svete.
Rakovina krčka maternice je najčastejšou rakovinou u žien na celom svete. Klinické, epidemiologické a experimentálne dôkazy ukazujú na etiologický vzťah medzi niektorými pohlavne prenosnými genotypmi HPV a cervikálnou neopláziou. Na základe početnosti detekcie HPV genotypov u rôznych tried neoplázie sú HPV genotypy rozdelené na vysoko rizikové (16, 18, 31, 45), typy so stredným rizikom (33,35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 69) a typy s nízkym rizikom (6,11,42,44).

V našej diagnostike využívame detekciu vysoko rizikových HPV zo sterov z krčka maternice, nakoľko je známe, že 99% prípadov karcinómu krčka maternice je spôsobených 12 genotypmi ľudského papilomavírusu.
Identifikácia týchto vysoko rizikových genotypov je veľmi cenná v diagnostike cervikálneho karcinómu či ako prognostický indikátor, alebo ako sekundárny screeningový test.