Multiplex 295 alergénov a ich komponentov

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
300,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia