Proteíny v moči

Klinický význam:

Meranie celkového proteínu v moči je dôležité pri diagnostike a liečbe chorôb spojených s funkciou obličiek, srdca a štítnej žľazy. Tieto choroby sú často charakterizované proteinúriou, ktorej existujú štyri hlavné typy: (a) zvýšená glomerulárna permeabilita (glomerulárna proteinúria) (b) chybná tubulárna reabsorpcia (tubulárna proteinúria) (c) zvýšená koncentrácia proteínu nízkej molekulovej hmotnosti (proteinúria z preťaženia proteínmi) (d) abnormálne vylučovanie proteínu do močového traktu postrenálna proteinúria). Zvýšené hladiny proteínu v moči môžu byť aj po intenzívnej fyzickej námahe alebo za nasledujúcich podmienok: monoklonálne gamapatie, nefritída, diabetická nefropatia alebo infekcie močového traktu. Meranie celkového proteínu v CSF je dôležité pri detekcii zvýšenej permeability bariéry krv/mozog pre plazmatické proteíny alebo detekciu zvýšenej intratekálnej produkcie imunoglobulínov. Zvýšená permeabilita bariéry krv – mozog môže vzniknúť pri ochoreniach, ako je nádor mozgu, vnútromozgové krvácanie alebo zápalom spôsobeným bakteriálnou alebo vírusovou meningitídou, encefalitídou alebo poliomyelitídou. Stanovenie zvýšenej intratekálnej syntézy imunoglobulínov je dôležité pri diagnostike demyelinizačnej choroby ako roztrúsená skleróza.

Referenčné hodnoty:

0,15 – 0,45 g/L

Pokyny na odber:

Moč- Plastová skúmavka, najvhodnejšia je 24 hodinová alebo 12 hodinová vzorka moču bez konzervačných látok

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
KVP 001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 025; 031; 045; 049; 050; 060; 062; 063; 104; 145; 156; 163; 331; 329; 323 všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

Odporúčame nový odber

Zdroj:

Návod na použitie  BLOSR6x70.02 Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia