T spot (TBC)

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
55,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia