Toxoplazma gondii IF

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
23,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia