Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou /CD3, CD4, CD8, CD16, CD19

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
55,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia