NÁŠ CENNÍK

Cenník laboratórnych vyšetrení a testov

Základné úkony

Odber a spracovanie biologického materiálu na vyšetrenie v inom laboratóriu 5,00 €
Odber biologického materiálu na vyšetrenie v laboratóriu 3,00 €
Odber biologického materiálu na autológne sérum 5,00 €

Biochemické vyšetrenia

ACR (pomer albumínu a kreatinínu v moči) 8,60 €
Addisov sediment 2,00 €
Antistreptolyzín O (ASLO) 5,00 €
anti TG 15,00 €
anti TPO 15,00 €
anti TSHr 15,00 €
AFP 7,00 €
Albumín 1,00 €
ALP 1,20 €
ALT 1,20 €
Amyláza v sére 2,50 €
AST 1,20 €
Bielkoviny 1,00 €
Bilirubín celkový 1,10 €
Bilirubín priamy 1,20 €
C3 9,00 €
C4 5,00 €
CA 125 15,00 €
CA 15-3 15,00 €
CA 19-9 15,00 €
CA 72-4 18,00 €
Ca v sére 1,20 €
Kalprotektín 14,00 €
CEA 9,00 €
Ceruloplazmín 5,00 €
CI v sére 1,20 €
CK 2,40 €
CK – MB 7,00 €
C-peptid 11,00 €
CRP 5,00 €
Cu v sére 5,00 €
CYFRA 21-1 18,00 €
Diabetický balík 31,00 €
Digoxin 9,80 €
Drogy – 1 kategória 10,00 €
Fe v sére 1,20 €
Fe – väzbová kapacita 1,20 €
Feritín 7,80 €
Foláty 5,00 €
fPSA 13,00 €
FSH 4,50 €
fT3 8,00 €
fT4 8,00 €
Glukóza 1,00 €
GMT 1,20 €
glykovaný hemoglobín HbA1c 12,00 €
HE4 21,00 €
HOMA INDEX 7,00 €
HOMOCYSTEÍN 16,00 €
hCG 11,00 €
Cholesterol celkový 2,50 €
HDL Cholesterol 2,50 €
LDL Cholesterol 2,50 €
TAG 2,50 €
Lipoproteín A 8,70 €
Cholínesteráza 2,50 €
IgA 3,50 €
IgE celkové 5,50 €
IgG 3,50 €
IgM 3,50 €
Inzulín 6,00 €
Kalcitonín 18,00 €
K v sére 1,20 €
Klírens kreatinínu + CKD-EPI 5,60 €
Kreatinín enzymaticky 2,80 €
Kvantitatívna proteinúria 2,60 €
Kyselina močová 1,20 €
Laktátdehydrogenáza celkovo 2,00 €
Lipáza v sére 2,50 €
Mg v sére 1,20 €
Mikroalbuminúria 5,80 €
Močový sediment 2,50 €
Myoglobín 7,80 €
Na v sére 1,20 €
NSE 15,00 €
NTproBNP 27,00 €
Odpad glukózy v moči 1,00 €
Okultné krvácanie 4,50 €
Osteokalcín 15,00 €
P anorganický v sére 1,20 €
Pankreatická elastáza 22,0 €
Parathormón 10,00 €
Reumatoidný faktor 4,50 €
SCCA 29,00 €
Testosterón 7,50 €
hs Troponín T 17,00 €
tPSA 13,00 €
Transferín 5,50 €
TSH 9,00 €
Urea 1,20 €
Vitamín B12 7,00 €
Vitamín D total 16,00 €
α-1-antitrypsín 8,50 €
β – CrossLaps/β – CTx 11,50 €
PEPtest 45,00 €

Hematologické vyšetrenia

aPTT 2,50 €
D – Dimér 10,00 €
Fibrinogén 5,00 €
FW 2,50 €
Krvný náter 7,00 €
Krvný obraz 5 parametrový 3,00 €
Protrombínový čas / Quick / + INR 2,50 €
Retikulocyty 2,00 €
Antitrombín AT3 13,00 €

Mikrobiologické vyšetrenia

Kultivačné vyšetrenie tampónu tonzíl 7,50 €
Kultivačné vyšetrenie tampónu nosa 7,50 €
Kultivačné vyšetrenie moču 8,50 €
Kultivačné vyšetrenie tampónu rekta 10,50 €
Kultivácia gynekologického a urologického výteru 14,00 €
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu 12,00 €
Kultivácia gynekologického a urologického výteru na Neisseria gonorrhoae vrátane citlivosti na ATB 14,00 €
Kultivačné vyšetrenie na Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum včítane citlivosti na ATB 15,50 €
Kultivačné vyšetrenie výterov očí, uší alebo sterov z kože 12,20 €
Kultivačné vyšetrenie krvi a iných telesných tekutín (synoviálna tekutina, ascites a pod.) 20,00 €

Dokaz antigénu

Dôkaz Chrípky A+B 10,00 €
Dôkaz Giardia lamblia v stolici 8,00 €
Dôkaz Ag Helicobacter pylori v stolici 7,00 €
Dôkaz rota-, adeno-, norovírusov v stolici 20,00 €
Dôkaz rota-, adeno-, noro-, astrovírusov v stolici 25,00 €
Dôkaz Streptococcus pyogenes 8,00 €
Dôkaz Campylobacter spp. v stolici 9,50 €
Dôkaz Salmonella sp. v stolici 9,50 €
Dôkaz toxínu Clostridium difficile 14,20 €

Molekulárno-biologické vyšetrenia

DNA Bordetella pertussis 52,00 €
DNA HSV1, HSV2 60,00 €
DNA Aspergillus 45,00 €
DNA EBV 47,00 €
DNA Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae 45,00 €
DNA Chlamydia trachomatis 38,00 €
DNA Mycobacterium 52,00 €
DNA Mycoplasma pneumoniae 38,00 €
DNA Neisseria gonorrhoae 38,00 €
HLA DQ2,DQ8 88,00 €
HLA CW6 44,00 €
HLA B27 52,00 €
DNA Cytomegalovirus 39,00 €
DNA Pneumocystis 45,00 €
DNA Varicella zoster virus 49,00 €
DNA HPV – vysokorizikové typy 60,00 €
Respiračný panel 90,00 €
Gastrointestinálny panel 90,00 €
Urogenitálny panel 90,00 €
RNA SARS CoV 2 45,00 €
Vyšetrenie panelu do 24 hod. +20,00 €

Imunosérologické vyšetrenia

anti-HAV IgM 10,60 €
anti HBe 19,50 €
anti-HBc IgM 15,50 €
anti HBC total 14,50 €
anti-HBs 20,00 €
anti-HCV 9,60 €
anti-HCV cito – imunochemicky 15,00 €
Bartonella henselae IgG NIF 19,50 €
Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis IF 17,00 €
Borrelia burgdorferi IgM,IgG 22,00 €
Borrelia burgdorferi WesternBlot – 1 trieda 28,00 €
Brucella abortus 4,20 €
Campylobacter jejunii 28,00 €
CMV IgM,IgG 18,00 €
CMV IgM,IgG WesternBlot 1 trieda 24,00 €
EBV VCA IgM, IgG, EBV EBNA IgG 32,00 €
EBV VCA IgM,IgG, EBNA WesternBlot – 1 trieda 24,50 €
Franciscella tularensis 5,50 €
HBe 17,50 €
HBs Ag 7,00 €
HBs Ag cito – imunochemicky 13,00 €
HBs Ag konfirmácia 20,00 €
Helicobacter pylori IgG,IgA 12,50 €
Helicobacter pylori IgA WesternBlot 22,50 €
HIV 7,00 €
HIV cito – imunochemicky 14,00 €
HSV 1,2 IgG,IgM 20,50 €
Chlamydia pneumoniae IgG,IgA 16,00 €
Chlamydia pneumoniae, trachomatis, psittacii WesternBlot – 1 trieda 22,00 €
Chlamydia trachomatis IgG,IgA 14,60 €
Listeria monocytogenes 8,50 €
Mycoplasma pneumoniae IgG,IgA 14,50 €
Paul Bunell + IMT test 5,00 €
Rubeola IgG, IgM 20,40 €
Salmonella – Widalova reakcia 10,20 €
TPHA+RRR /Treponema pallidum 6,50 €
TPHA IgG WesternBlot 22,50 €
VZV 22,00 €
Yersinia enterocolitica IgA, IgG 13,50 €
Yersinia enterocolitica WesternBlot – 1 trieda 23,50 €

Parazitologické vyšetrenia

Giardia Lamblia – stanovenie Ag zo stolice 8,00 €
Kultivačné vyšetrenie na Trichomonas vaginalis 6,50 €
Mikroskopické vyšetrenie perianálneho zlepu 3,00 €
Parazitologické vyšetrenie stolice na prítomnosť helmintov a protozoí 9,00 €
Toxocara spp. IgG WesternBlot 27,00 €
Toxoplasma gondii IgG, IgM, IgA 30,00 €
Toxoplasma gondii IgG – stanovenie avidity protilátok 15,00 €
Toxoplasma gondii WesternBlot – 1 trieda 28,50 €

Mykologické vyšetrenia

Kultivačné vyšetrenie cielené na kvasinky, stolica na kvasinky 12,00 €
Kultivačné vyšetrenie cielené na saprofytické mikroskopické huby 22,00 €
Kultivačné vyšetrenie šupín, kože, nechtov, vlasov na dermatofyty 15,00 €

Imunologické vyšetrenia

aCCP 12,00€
ANA 7,50 €
ANCA 9,50 €
ANCA profil 68,00 €
ANA profil 70,00 €
AMA 6,60 €
ASMA 8,20€
Bazofilovoaktivačný test každý druh 20,00 €
HLA CW6 44,00 €
HLA B27 52,00 €
Hepar profil 30,00 €
Fagocytová a mikrobicídna aktivita 26,60 €
Rozety aktívne a celkové 17,35 €
T spot (TBC) 80,00 €
Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou – 1 znak 12,00 €
Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou /CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 55,00 €

Vyšetrenie potravinovej intolerancie

Anti ß lactoglobulín 15,00 €
Anti endomyziálne protilátky EMA 9,50 €
Anti laktóza IgA,IgG 16,50 €
Anti sója IgA,IgG 9,50 €
DAO – diaminooxidáza 15,50 €
Degradácia histamínu 22,00 €
HLA DQ2, DQ8 88,00 €
Tkanivová transglutamináza IgA 8,50 €
Tkanivová transglutamináza IgG 8,50 €
Protilátky proti gliadínu IgG 6,50 €
Protilátky proti gliadínu IgA 6,50 €
1 alergén monošpecifický 10,00 €
1 alergén zmesný 20,00 €
20 alergénov EUROLINE podľa ponuky 60,00 €
Multiplex 295 alergénov a ich komponentov 300,00 €
Stanovenie IgG skupiny alergénov 1 balík 110,00 €
Polymorfizmus génu 13910/22018 42,00€

Cenník platný od 1.9.2023. Laboratóriá Piešťany s r.o.