LABORATÓRIÁ PIEŠŤANY

O spoločnosti

Už viac ako desaťročie prinášame našim pacientom najmodernejšiu laboratórnu diagnostiku, ktorá pomáha lekárom rozhodovať sa pri stanovení diagnózy, či kontrolovať liečbu pacientov…
NAŠA ČINNOSŤ

Čo robíme?

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie ponúkajúce komplexnú laboratórnu diagnostiku pre lekárov, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj pre samoplatcov v humánnej a veterinárnej oblasti s použitím moderných technológií s akreditovanými metódami.

Našou prioritou je zabezpečiť presné a rýchle vyšetrenie vzoriek pričom sa stále zúčastňujeme nezávislých externých kontrol kvality a prechádzame kontinuálnym vývojom diagnostických postupov.

Naše laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2012.

Pracovníci našej spoločnosti participujú na vedeckých projektoch, prezentujú svoje výsledky formou publikačnej a prednáškovej činnosti a podieľajú sa na výuke študentov SZU Bratislava a FZ a SP Trnavskej univerzity.

NAŠE VYŠETRENIA

Čo ponúkame?

V našich laboratóriách poskytujeme základné aj špecializované laboratórne vyšetrenia v odboroch

Klinická
biochémia

Klinická
hematológia

Klinická imunológia
a alergológia

Klinická
mikrobiológia

VYHOVIEME VÁM

Ak si želáte,
vzorky odoberieme

bez odporúčaní lekára
na zdravotný poukaz
anonymne
SME AKREDITOVANÍ

Manažment kvality

Naše laboratória sa zapájajú do externej kontroly kvality
organizovanej týmito organizáciami

M-031_20240319_R_laboratoria_piestany-1
PDF
Organizácia Metódy
Instand, BRD Bakteriológia, sérológia, parazitológia, mykológia
SEKK, ČR Klinická biochémia – AKS …Klinická imunológia – špecifické proteíny a prietoková cytometria, autoprotilátky pri autoimunitnej hepatitídeHematológia
Referenzinstitut für Bioanalytik, BRD Špecifické IgE
Euroimmun, BRD Autoprotilátky, celiakia, anti-Borelia
NRC, SK MIC

Chcete sa dozvedieť niečo viac?
Neváhajte nás kontaktovať...