Alergie

Alergie postihujú približne 25 % ludí. Vo väčšine prípadoch alergia začína v detskom veku, ale môže sa objaviť aj v dospelosti. Počas alergickej reakcie je aktivovaný imunitný systém „neškodnými látkami“, ktoré vyvolávajú sprievodné znaky imunitných reakcii ako je slzenie, nádcha, kýchanie, kašel… . Z neškodných látok sa stávajú alergény, ktoré vyvolajú v organizme tvorbu tzv. špecifických IgE protilátok nasmerovaných na odstránenie týchto látok, t.z. alergénov.

Pri hľadaní alergénov, ktoré spôsobujú už spomínané klinické problémy, využívame najnovšie technológie.
Podľa klinického významu sa alergény delia na hlavné (major) a vedľajšie (minor), pričom hlavné však nemusia byť univerzálne. Bez ohľadu na typ alergénov a ich zatriedenie do rôznych tried (potravinové, inhalačné….) ich vieme určiť až 295 v jednom teste. Spomínaný test dokáže odhaliť aj niektoré „štartovače“ alergických reakcií, ktoré tzv. skríženou alergickou reakciou vyvolávajú symptómy aj u iných alergénov.

Po realizovaní tohto vyšetrenie dostanete laboratórnu správu, ktorá napomôže imunológovi k začatiu cielenej alergén-špecifickej imunoterapii, aby sa Váš imunitný systém nastavil na toleranciu voči Vašim daným alergénom (napr. peľ tráv).

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
300,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv