Stres

Stres je definovaný ako reakcia nášho organizmu na nejakú nadmernú záťaž. Vyvolávajú ju rôzne podnety, takzvané stresory, ktoré človek prežíva subjektívne buď ako pozitívne, alebo negatívne .Prejavy stresu sú sprevádzané únavou, slabosťou a nespavosťou.
Balíček vyšetrení STRES obsahuje vyšetrenia na zistenie poruchy funkcie pečene, obličiek, čreva, štítnej žľazy, skríning cukrovky, minerálov, vitamínov

Pokyny pred odberom:

  • Na odber príďte nalačno
  • Na vyšetrenie treba priniesť prvý ranný moč so sebou
  • Pred odberom sa nezabudnite napiť vody
  • Večer pred vyšetrením nekonzumujte jedlá bohaté na tuky
  • Vyvarujte sa excesívnej fyzickej záťaži deň pred odberom
  • Odbery nevykonávame u maloletých osôb, resp. u osôb mladších ako 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu

Pre vyšetrenie priniesť prvý ranný moč a vzorku stolice so sebou.

Odoberaná vzorka Cena
balíka:
95,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Moč, Stolica

Tento balík obsahuje