Šport

Šport neodlúčiteľné patrí k zdravému životnému štýlu. Pri snahe dostať sa do kondície však často môže dôjsť k pretrénovaniu a dostaví sa únava a vyčerpanie. Preto je vhodné, aby ste či už pri profesionálnom, ale aj rekreačnom športovaní dokonale poznali svoj zdravotný stav.
Balík pre športovcov obsahuje vyšetrenie krvného obrazu, funkcií pečene, obličiek, hladiny vitamínov a minerálov v krvi ako aj hladiny cholesterolu a svalových enzýmov. Súčasťou je aj vyšetrenie hladín testosterónu, ktorá bude zaujímať všetkých silových športovcov.
Súčasťou balíka Plus je vyšetrenie funkcií štítnej žlazy a enzýmov potrebných pre uskladnenie a transport železa v organizme.

Pokyny pred odberom:

  • Na odber prídite nalačno
  • Pred odberom sa nezabudnite napiť vody
  • Večer pred vyšetrením nekonzumujte jedlá bohaté na tuky
  • Vyvarujte sa excesívnej fyzickej záťaži deň pred odberom
  • Odbery nevykonávame u maloletých osôb, resp. u osôb mladších ako 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu.

Odber moču:

Odber moču sa vykonáva z prvej rannej vzorky moču. Príjem tekutín nemá byť počas noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený. Pred odberom je nutná očista vonkajších genitálií vodou. K vyšetreniu sa použije vzorka zo stredného prúdu. U žien platí, že odber by mal byť vykonaný v období mimo menštruácie. Na biochemické vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka, ktorú si pacient zakúpi v lekárni alebo si ju bezplatne vyzdvihne deň pred odberom v laboratóriách.

Objem má byť asi 10 ml. Skúmavka musí byť čitateľne označená na štítku menom a rodným číslom pacienta.
Interval od vymočenia do spracovania vzorky má byť do 1 hodiny, maximálne do 2 hodín.

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
54,90 €
Odoberaná vzorka Balík
PLUS
98,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Moč

Tento balík obsahuje

Balík PLUS obsahuje