Zdravé srdce

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtí na Slovensku. Ich najúčinnejšiou liečbou je ich prevencia a snaha o zníženie rizikových faktorov pre ich vznik. Balík Zdravé srdce obsahuje kompletný skríning lipidového spektra, vrátane vyšetrenia lipoproteínu A, ktorý patrí k najtypickejším lipoproteínovým abnormalitám vyskytujúcim sa u pacientov s infarktom myokardu, cievnou mozgovou príhodou, dializovaných pacientov a iných metabolických ochoreniach. Ďalším vyšetrovaním paramatrom je homocysteín, ktorého hladina priamo úmerne súvisí s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení.

Súčasťou balíka PLUS sú vyšetrenia hladín enzýmov a markerov stúpajúcich pri poškodení srdcového svalu – kreatínkynáza, laktátdehydrogenáza, AST a kardiálne troponíny. Súčasťou je aj marker zlyhávania srdca NT pro BNP.

Pokyny pred odberom:

  • Na odber prídite nalačno
  • Pred odberom sa nezabudnite napiť vody
  • Večer pred vyšetrením nekonzumujte jedlá bohaté na tuky
  • Vyvarujte sa excesívnej fyzickej záťaži deň pred odberom
  • Odbery nevykonávame u maloletých osôb, resp. u osôb mladších ako 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu
Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
31,00 €
Odoberaná vzorka Balík
PLUS
110,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Tento balík obsahuje

Balík PLUS obsahuje