Zdravie ženy

Znalosť nášho zdravotného stavu by mala byť pre nás tá najdôležitejšia informácia. S balíkom vyšetrení pre ženy zistíte cenné informácie o vašom zdraví kedykoľvek, či už máte príznaky choroby a neviete odkiaľ pochádzajú, ale aj ako najdôležitejšia starostlivosť o naše zdravie – prevencia. Balík obsahuje skríning najčastejsích ochorení ako anémia, civilizačné ochorenia, hormonálne problémy či skrytý zápal v tele. Zároveň sa dozviete, či máte v tele dostatok pre ženu dôležitých vitamínov – kyseliny listovej a vitamínu D. Súčasťou balíka PLUS je aj rozšírený profil hladín železa a vyšetrenie kostného zdravia. Test je vhodný kedykoľvek a pre všetky ženy, ktorým na sebe záleží.

Pokyny pred odberom:

  • Na odber prídite nalačno
  • Pred odberom sa nezabudnite napiť vody
  • Večer pred vyšetrením nekonzumujte jedlá bohaté na tuky
  • Vyvarujte sa excesívnej fyzickej záťaži deň pred odberom
  • Odbery nevykonávame u maloletých osôb, resp. u osôb mladších ako 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu.

Odber moču:

Odber moču sa vykonáva z prvej rannej vzorky moču. Príjem tekutín nemá byť počas noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený. Pred odberom je nutná očista vonkajších genitálií vodou. K vyšetreniu sa použije vzorka zo stredného prúdu. U žien platí, že odber by mal byť vykonaný v období mimo menštruácie. Na biochemické vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka, ktorú si pacient zakúpi v lekárni alebo si ju bezplatne vyzdvihne deň pred odberom v laboratóriách. Objem má byť asi 10 ml. Skúmavka musí byť čitateľne označená na štítku menom a rodným číslom pacienta.
Interval od vymočenia do spracovania vzorky má byť do 1 hodiny, maximálne do 2 hodín.

Pre vyšetrenie priniesť prvý ranný moč so sebou.

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
70,00 €
Odoberaná vzorka Balík
PLUS
110,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Moč

Tento balík obsahuje

Balík PLUS obsahuje