Metabolizmus

Metabolický syndróm označuje súbor ochorení vyskytujúcich sa spoločne a predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a diabetu 2. Typu. Ide o vysoký krvný tlak, dyslipidémiu, obezitu a poruchu glukózovej tolerancie. Poruchy metabolizmu sú čo raz častejšie sa vyskytujúci sa problém, ktorý ma celosvetvo rastúci trend. Súvisí hlavne so zmenou životného štýlu.
Pomocou nášho balíku testov Metabolizmus dokážete odhaliť spomínané problémy a ich prípadný dopad na predisponované orgány. Súčasťou je vyšetrenie hladín glukózy a cholesterolu, pečeňových testov, funkcií obličiek, hladinu kyseliny močovej a minerálov v krvi.
Súčasťou balíka PLUS je vyšetrenie funkcií štítnej žlazy, glykovaného hemoglobínu ako dlhodobého ukazovateľa hladín cukru v krvi a lipoproteínu a s homocysteínom ako markerov kardiovaskulárneho rizika.

Nečakajte, kým Vás zradí vaše telo, skontrolujte svoj metabolizmus a buďte o krok vpred s našimi laboratórnymi testami šitými ako na mieru pre Vás.

Pokyny pred odberom :

  • Na odber prídite nalačno
  • Pred odberom sa nezabudnite napiť vody
  • Večer pred vyšetrením nekonzumujte jedlá bohaté na tuky
  • Vyvarujte sa excesívnej fyzickej záťaži deň pred odberom
  • Odbery nevykonávame u maloletých osôb, resp. u osôb mladších ako 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu.
Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
29,00 €
Odoberaná vzorka Balík
PLUS
80,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Tento balík obsahuje

Balík PLUS obsahuje