Intolerancia (falošná potravinová alergia) mlieka, laktózy a sóje – rozlíšenie od alergie

Kravské mlieko patrí do skupiny potencionálnych potravinových alergénov, t. j. látok proteínovej povahy, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Zvýšené hladiny protilátok proti kravskému mlieku v ľudskom sére sú indikátorom alergických ochorení s kožnými symptómami (atopický ekzém, žihľavka), gastrointestinálnymi symptómami (detské koliky, hnačky, zvracanie) a respiračnými symptómami (nádcha, opakovaná sípavosť). Alergia na kravské mlieko sa najčastejšie vyskytuje u novorodencov a detí do troch rokov. Aj keď v patogenéze má úlohu prenatálna senzibilizácia, alergia môže vzniknúť i v dospelosti.

Stravovacie návyky nášho obyvateľstva sa postupne menia a smerujú ku konzumácii väčšieho množstva rastlinnej potravy. Vo veľkej miere sa konzumujú produkty zo sójových bôbov ako náhrada za mäso. Tým sa do ľudského organizmu dostáva nový typ rastlinných proteínov – zásobné proteíny bôbov, a tiež funkčné proteíny – enzýmy a inhibítory trypsínu a chymotrypsínu. Zvláštnu skupinu tvoria v sójových bôboch bohato zastúpené glykoproteíny, nazývané tiež lektíny. Alergickí pacienti vytvárajú individuálne špecifické protilátky proti rôznym proteínom zo sóje. U detí s intoleranciou na kravské mlieko sa často mlieko nahrádza sójovými preparátmi, ktoré u citlivých jedincov môžu vyvolať alergické reakcie, ako sú žihľavka, astma, gastrointestinálne potiaže, prípadne môžu vyvolať anafylaktickú reakciu. Ak sú citliví jedinci vystavení účinku sójového prachu a múky, tieto môžu byť príčinou alergickej astmy, nádchy a iných prejavov respiračnej alergie bez toho, aby jedinci prejavovali známky alergie na sóju. Hľadať potravinu, ktorá nám škodí, postupným a náhodným vylučovaním je zdĺhavé a náročné. Takto navyše ani nie je možné otestovať všetky kombinácie jednotlivých typov potravín. Efektívnejšia je diagnostika pomocou krvných testov, ktorá pomôže rýchlo a spoľahlivo odhaliť zvýšené hladiny špecifických IgG protilátok pre jednotlivé potraviny.

Balíček obsahuje stanovenie špecifických protilátok proti

  •  laktóze IgG, IgA
  • sóji IgG, IgA
  • beta lactoglobulínu IgA
  • špecifické protilátky IgE proti beta lactoglobulínu
  • špecifické protilátky IgE proti kazeínu
  • špecifické protilátky IgE proti sóji
Odoberaná vzorka Cena
balíka:
69,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv