Diabetes

HOMA index je metóda na hodnotenie funkcie β-buniek a inzulínovej rezistencie (IR) na základe bazálnych koncentrácií glukózy a inzulínu alebo C-peptidu (nalačno).

Inzulínová rezistencia a metabolické abnormality súvisiace s inzulínovou rezistenciou sa spájajú s metabolickým syndrómom, diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnymi ochoreniami u dospelých a starších ľudí. Metabolický syndróm sa v súčasnosti čoraz viac rozoznáva aj u detí a dospievajúcich. Detská obezita je dobre známa svojím spojením s inzulínovou rezistenciou.

Inzulínová rezistencia sa zvyčajne definuje ako znížená citlivosť alebo reakcia na metabolické účinky inzulínu. Na kvantifikáciu inzulínovej citlivosti a rezistencie sa používajú rôzne klinicko-laboratórne nástroje priamo (hyperinzulinemicko-euglykemický glukózový clamping) a nepriamo (glukózový tolerančný test) a používajú sa ako referenčné metódy. Tieto metódy sú však veľmi náročné a drahé na použitie v klinickej praxi, a z týchto dôvodov boli navrhnuté alternatívne spôsoby hodnotenia inzulínovej rezistencie, ako napríklad index HOMA-IR.

Inzulín, hormón vylučovaný pankreasom, pomáha telu využívať glukózu ako palivo. Keď sa telo stane inzulínovo rezistentným, pankreas zvýši produkciu inzulínu, aby to kompenzoval, ale zvýšená hladina inzulínu môže poškodiť celkové zdravie a veľmi sťažuje chudnutie. Ak sa inzulínová rezistencia nelieči, môže viesť k rozvoju prediabetu, cukrovky 2. typu alebo iných metabolických ochorení, ako sú ochorenia srdca a tuková choroba pečene.

Ak sa inzulínová rezistencia zistí včas, dá sa zvrátiť. Preto sa pomocou HOMA-IR dá identifikovať jemná inzulínová rezistencia ešte predtým, ako sa prejaví v tradičnejších skríningových meraniach, ako je hemoglobín A1c (HbA1c) a hladina cukru v krvi nalačno.

Index HOMA-IR je validovaný neinvazívny laboratórny nástroj na posúdenie vzťahu medzi glukózou a inzulínom. Ak je zvýšený, môže pacienta naviesť na zmenu stravy a životného štýlu, ktorá zníži skóre HOMA-IR do rozsahu citlivého na inzulín, zníži hmotnosť a zlepší celkový zdravotný stav.

Odoberaná vzorka Cena
balíka:
31,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
-