glykovaný hemoglobín HbA1c

Klinický význam:

Glykovaný hemoglobín vzniká neenzýmovou reakciou medzi hemoglobínom a glukózou v krvi. Jeho tvorba je ireverzibilná. Hladina glykovaného hemoglobínu preto odráža koncentráciu glukózy v krvi po celú dobu existencie erytrocytov tj. 120 dní. a používa sa na posúdenie úspešnosti liečby (kompenzácie) diabetu v období 4-8 týždňov pred vyšetrením.

Referenčné hodnoty:

Hemoglobín HbA1c    > 8% NGSP     zle kompenzovaný diabetes
Hemoglobín HbA1c    < 7%  NGSP    dobrá kompenzácia
Hemoglobín HbA1c    <  6%  NGSP   nediabetické hodnoty

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Sérum – Nie sú dokázané žiadne významné interferencie

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
HbA1c 001; 007; 050; 060; 063; 153; 163; 068; 019; 064 001, 007, 019, 050, 060, 063, 064, 068, 153, 163 001; 007; 050; 060; 153

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

8 hodín

Zdroj:

Návod na použitie BioRad D10

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia