Inzulín

Inzulín je peptidový hormón produkovaný beta bunkami pankreatických ostrovčekov. Považuje sa za hlavný anabolický hormón tela. Reguluje metabolizmus sacharidov, tukov a bielkovín tým, že podporuje vstrebávanie glukózy z krvi do buniek pečene, tuku a kostrového svalstva. V týchto tkanivách sa absorbovaná glukóza premieňa buď na glykogén alebo na tuky (triglyceridy) alebo v prípade pečene na oboje. Produkciu a vylučovanie glukózy v pečeni silne inhibujú vysoké koncentrácie inzulínu v krvi. Cirkulujúci inzulín ovplyvňuje aj syntézu bielkovín v najrôznejších tkanivách. Je to teda anabolický hormón, ktorý podporuje premenu malých molekúl v krvi na veľké molekuly vo vnútri buniek. Nízke hladiny inzulínu v krvi majú opačný účinok tým, že podporujú rozsiahly katabolizmus, najmä rezervného telesného tuku.

Absolútny alebo relatívny nedostatok inzulínu spôsobuje cukrovku – Diabetes mellitus.

Klinický význam :

U pacientov s inzulín-dependentným diabetes mellitus sa hladina inzulínu vo všeobecnosti znižuje.

V počiatočnom štádiu diabetu mellitus nezávislého od inzulínu (NIDDM) sú hladiny inzulínu buď normálne, alebo zvýšené.

V neskorom štádiu NIDDM môže hladina inzulínu tiež klesať, pretože klesá hladina proinzulínu.

Počas dlhodobého hladovania, keď je glukóza u pacienta znížená na menej ako 2,2 mmol/l, zvýšená hladina inzulínu a zvýšené hladiny proinzulínu a C-peptidu naznačujú inzulinóm.

Cirkulujúce inzulínové protilátky sa vyvíjajú po liečbe diabetických pacientov exogénnymi inzulínovými prípravkami. Prítomnosť inzulínových protilátok má 2 hlavné dôsledky:

1. Inzulínové protilátky sa priamo viažu na inzulín, čím znižujú jeho metabolickú aktivitu.

2. Inzulínové protilátky môžu nepriaznivo ovplyvniť väzbové vlastnosti inzulínu v imunoanalýzach, čo sťažuje spoľahlivú kvantifikáciu.

Voľný (bioaktívny) inzulín sa meria po precipitácii polyetylénglykolom (PEG) inzulínových protilátok a ich naviazaného inzulínu. Ak nie sú prítomné inzulínové protilátky, voľný a celkový inzulín by mali byť ekvivalentné.

Príprava pacienta:

1. Hladovanie (8 hodín)

2. Počas 12 hodín pred odberom vzorky neužívajte multivitamíny ani výživové doplnky obsahujúce biotín (vitamín B7), ktorý sa bežne nachádza v doplnkoch a multivitamínoch na vlasy, kožu a nechty.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia