lipoproteín A

Klinický význam:

Stanovenie Lipoproteínu (a) je určené na použitie v spojení s klinickým hodnotením, hodnotením rizika pre pacientov a inými testami lipidov na vyhodnotenie porúch metabolizmu lipidov a na zhodnotenie koronárnych ochorení srdca u špecifických populácií.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma < 30 mg/dl

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – intereferencia menšia ako 5% pri  1040 mg/dL hemoglobínu
  • lipémia – intereferencia menšia ako 5% pri  493 mg/dL trygliceridov
  • ikterita – intereferencia menšia ako 5% pri  35 mg/dL bilirubínu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Lipoproteín (a) 001; 007; 020; 031; 049; 050; 060; 062; 064; 153; 155; 329 001, 007, 008, 020, 031, 048, 049, 050, 060, 062, 064, 153, 155, 329 001; 007; 020; 031; 049; 050; 060; 062; 064; 153; 155; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie Lipoprotein(a), Randox

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,70 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia