K v sére

Klinický význam:

Elektrolyty ovplyvňujú väčšinu metabolických procesov. Slúžia na udržiavanie osmotického tlaku a hydratácie rôznych častí tela s obsahom tekutín, správneho pH tela a reguláciu správnych funkcií srdca a svalov. Elektrolyty sa tiež podieľajú na oxidačno-redukčných reakciách a sú dôležitou súčasťou alebo kofaktormi v enzymatických reakciách. Draslík je hlavný intracelulárny katión a primárny intracelulárny pufor. Podieľa sa na udržiavaní elektrického potenciálu nervového systému a svalovej dráždivosti, acidobázickej rovnováhy a osmotického tlaku. Koncentrácia sérového draslíka závisí od aldosterónu (↑), reabsorpcie sodíka (↓), acidobázickej rovnováhy – pri alkalóze sa jeho sérová koncentrácia znižuje, draslík sa presúva do bunky, pri acidóze je to naopak. Účelom testu je hodnotenie klinických príznakov s ohľadom na hladinu draslíka – hlavne u intenzívne liečených pacientov, monitorovanie obličkových funkcií, hodnotenie nervovosvalových porúch, monitorovanie acidobázy a metabolizmu glukózy, monitorovanie liečby diuretikami a hypertenzie atď

Referenčné hodnoty:

Sérum 3,5-5,1 mmol/L
Plazma 3,4-4,5 mmol/L
Moč 24h. 25- 125 mmol/24h

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč –    Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum/Plazma

  • hemolýza – neodporúča sa stanovovať
  • lipémia – neodporúča sa stanovovať

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Draslík Všetky odbornosti Všetky odbornosti Všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

odporúča sa nový odber

Zdroj:

Návod na použitie BL68320.04 ISE

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia