AST

Klinický význam:

AST sa vyskytuje v mnohých orgánoch vrátane pečene, srdečného svalu, kosterného svalu, mozgu, obličiek, pľúc, pankreasu, erytrocytov a leukocytov, pričom najvyššia aktivita sa nachádza v pečeni a kostrovom svalstve. Vyšetrenie AST je indikované v diagnostike, diferenciálnej diagnostike a monitorovaní chorôb hepatobiliárneho systému, pri infarkte myokardu a poškodení kostrového svalstva. Vyšetrenie AST môže byť uskutočnené tiež ako súčasť lekárskych skríningových vyšetrení. V niektorých prípadoch môže byť AST užitočná pri monitorovaní priebehu infarktu myokardu. Pri podozrení na akútny infarkt myokardu má AST diagnostickú senzitivitu 96 %, pričom diagnostická senzitivita za 12 hodín po nástupe príznakov je 86 %. Hodnoty AST môžu byť zvýšené pri vírusovej hepatitíde a ochorení pečene s pečeňovou nekrózou; tu dochádza často ku 20 až 50 násobnému zvýšeniu hladiny. Hodnotenie aktivity AST vo vzťahu k ALT (de Ritisov pomer; AST/ALT) je vhodný indikátor pečeňového poškodenia. Pomer < 1,0 ukazuje na ľahké postihnutie pečene a býva spojený zvlášť s ochoreniami zápalovej povahy. Pomer > 1,0 ukazuje na ťažké pečeňové ochorenie, zvyčajne s nekrózou. Zvýšené hladiny AST môžu byť zistené pri cirhóze, extrahepatickej cholestáze, progresívnej svalovej dystrofie, dermatomyozitíde, akútnej pankreatitíde, hemolýze, gangréne, poranení s crush syndrómom a pľúcnej embólie. Ľahký alebo stredne závažný vzostup hladiny AST môže byť pozorovaný tiež po požití alkoholu alebo podaní liekov vrátane penicilínu, salicylátov či opiátov.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Ženy – < 0,60 µkat/L
Muži – <0,85 µkat/L
Deti – 0,42 – 1,25 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Neodporúča sa stanovovať
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menšia ako 5 % až do 300 mg/dL Intralipid

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
AST všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X09 03 AST Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia