CK-MB

Klinický význam:

Kreatínkináza (CK) je dimerický enzým, vyskytujúci sa v 4 odlišných formách: mitochondriálnej a cytozólový izoenzým CK-MM (typ kostrového svalstva), CK-BB (mozgový typ) a CK-MB (myokardiálny typ) . Stanovenie hmoty CK-MB v sére je dôležitou súčasťou pri diagnostike myokardiálnej ischémie, napr. pri akútnom infarkte myokardu, myokarditíde a pod. CK-MB je detekovateľná v krvi pribl. 3-8 hodín po nástupe symptómov a môže zostať detegovateľná  značne dlhú dobu, v závislosti na vývoji podmienok. CK-MB je možné detekovať takisto aj pri ďalších klinických stavoch, napr. pri rabdomyolýze a mŕtvici. V rámci laboratórnej diagnostiky môže k diferenciálnej diagnostike týchto klinických stavov prispieť aj stanovenie celkovej CK, troponínu T alebo myoglobínu.

Referenčné hodnoty:

Muži: 0,1 – 6,22 ug/L
Ženy: 0,1 – 4,88 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 581 µmol/L alebo < 34 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.621 mmol/L nebo ≤ 1000 mg/d) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL) , biotínom (< 123 nmol/L alebo <  30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CK-MB 001; 007; 008; 010; 020; 025; 032; 049; 060; 062; 155; 332; 341; 323 001, 007, 008, 010, 020, 025, 032, 049, 060, 062, 068, 069, 155, 332, 341 Všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

8 hodín

Zdroj:

Návod na použitie CK-MB, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia