Cholesterol celkový

Klinický význam:

Cholesterol sa syntetizuje v celom  tele a je základnou zložkou bunkových membrán a lipoproteínov ako aj prekurzorom na syntézu steroidných hormónov a žlčových kyselín. Individuálna prognostická hodnota koncentrácie celkového cholesterolu vzhľadom na koronárne riziko je nízka. Cholesterol sa transportuje hlavne v dvoch skupinách lipoproteínov, s nízkou hustotou (LDL) a s vysokou hustotou (HDL), ktoré hrajú protikladnú úlohu v patogenéze porúch metabolizmu lipidov. Koncentrácia celkového cholesterolu preto poskytuje len základnú hodnotu, ktorá udáva, či sa majú vykonať ďalšie laboratórne skúmania metabolizmu lipoproteínov (stanovenie HDL a LDL cholesterolu a triglyceridov).

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma <5,2 mmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 10 % až do 8 mg/dL alebo 137 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Cholesterol celkový všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X16 05 CHOL Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia