HDL Cholesterol

Klinický význam:

Asi 25 % celkového cholesterolu v sére sa transportuje ako frakcia HDL. Mnohé klinické a epidemiologické štúdie ukázali silný opačný súvis medzi HDL-cholesterolom a výskytom choroby koronárnych artérií. Bolo navrhnuté, že absorpcia a transport cholesterolu z periférneho tkaniva do pečene pôsobí ako ochranný faktor proti vzniku aterosklerotických plakov. Stanovenie HDL- cholesterolu je preto dôležité pre interpretáciu jednotlivých stanovení cholesterolu. Nízky HDL-cholesterol je rizikový faktor nezávislý od koncentrácie celkového cholesterolu a je významným prognostickým údajom rizika choroby koronárnych artérií. Meranie HDL-cholesterolu sa používa na skoré rozpoznanie rizika aterosklerózy a môže sa tiež použiť na sledovanie jednotlivcov počas liečby liekmi na zníženie obsahu tukov v krvi.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
<1,03mmol/L – väčší rizikový faktor pre ochorenie koronárnych artérií
≥1,55mmol/L – „negatívny“rizikový faktor ochorenia koronárnych artérií

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – Interferencia menej než 3% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 900mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
HDL cholesterol 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 216; 331 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 019, 020, 043, 045, 048, 049, 050, 056, 060, 063, 064, 068, 069, 145, 153, 154, 155, 163, 216 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 145; 153; 154; 155; 163; 216

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X87 03 HDL Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia