TAG

Klinický význam :

Triacylglyceroly sú estery mastných a glycerolu. Do tela sú privádzané potravou spolu s ostatnými druhmi tukov alebo v prípade ich nedostatku sú syntetizované v organizme. Po absorbcii v čreve sú prenášané chylomikrónami, ktoré sú v krvnom obehu rozkladané lipoproteínovou lipázou. Z TAG vznikajú glycerol a voľné mastné kyseliny, ktoré sú transportované do buniek a oxidované v procese beta-oxidácie. Pre telo predstavujú hlavný zdroj energie – majú najvyššiu kalorickú hodnotu. Pri ich zvýšenom príjme, nedostatku pohybu, fajčení, nadmernom pití alkoholu dochádza k ich ukladaniu do ľudských tukových buniek a tým k zmnoženiu tukového tkaniva. Obezita predstavuje významný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a je považovaná za epidémiu 21. storočia.

Zvýšené hodnoty možno nájsť napr. pri príjme stravy bohatej na tuky, poruche lipidového metabolizmu, nedostatku pohybu, hypotyreóze, nekompenzovanom diabete 2.typu, chorobách pečene,obličiek, pankreatitíde, alkoholizme, užívaní orálnej antikoncepcie

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma             <1,7 mmol/L

 

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

 

Interferencie:

Sérum             –   hemolýza – Interferencia menej než 3% až do 5g/L hemoglobínu

                        –  ikterita – Interferencia menšia než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684             µmol/L bilirubínu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Triacylglyceroly 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010;018; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 051;056; 060; 063; 064; 068; 069; 104;116; 145; 153; 154; 155; 163; 331; 216;332

 

001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 018, 019, 020, 043, 045, 048, 049, 050, 056, 060, 063, 064, 068, 069, 145, 153, 154, 155, 163, 216

 

všetky odbornosti

  

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia: 7 dní

Zdroj: Návod na použitie BLOSR6X118 03 TRIG Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia