Krvný obraz

Krvný obraz je základné screeningové vyšetrenie. Zahŕňa vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálneho rozpočtu krvných elementov, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozinofily, lymfocyty a monocyty), ďalej vyšetrenie červených krviniek (erytrocytov) vrátane ich objemu a množstva hemoglobínu, počet krvných doštičiek (trombocytov), stanovenie množstva hemoglobínu. Test sa odporúča ako základné alebo skríningové vyšetrenie vrátane preventívnych prehliadok a predoperačného vyšetrenia, pri podozrení na hematologické ochorenie, pri infekčných a parazitárnych ochoreniach, pri užívaní niektorých liekov, pri malígnych ochoreniach krvotvorby, prípadne ako doplňujúce vyšetrenie pri širokej škále systémových ochorení.

Referenčné hodnoty:

skratka názov jednotka muži ženy
WBC Leukocyty 109 . l–1 4,0–10,0 4,0–10,0
RBC Erytrocyty 1012 . l–1 4,0–5,8 3,8–5,2
HGB Hemoglobín g . l–1 135–175 120–160
HCT Hematokrit 0,40–0,50 0,35–0,47
MCV Stredný objem Er fl 82–98 82–98
MCH Stred. konc. Hb v Er pg 28–34 28–34
MCHC Stred. farebná konc. Hb g . l–1 320–360 320–360
PLT Trombocyty 109 . l–1 150–400 150–400
NEU-abs Absol. počet neutrofilov 109 . l–1 2,0–7,0 2,0-7,0
LYM-abs Absol. počet lymfocytov 109 . l–1 0,8-4,0 0,8-4,0
MONO-abs Absol. počet monocytov 109 . l–1 0,08-1,20 0,08-1,20
EOZ-abs Absol. počet eozinofilov 109 . l–1 0,0-0,50 0,00-0,50
BASO-abs Absol. počet bazofilov 109 . l–1 0,0–0,2 0,0–0,2
NEU Relatív. počet neutrofilov % 45–70 45–70
LYM Relatív. počet lymfocytov % 20–45 20–45
MONO Relatív. počet monocytov % 2,0–12,0 2,0–12,0
EOZ Relatív. počet eozinofilov % 0–5 0–5
BASO Relatív. počet bazofilov % 0–2 0–2
PDW Stredný objem Tr fl 9,0-17,0 9,0-17,0
Ret Relat. počet retikulocytov % 0,5-2,5 0,5-2,5

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s EDTA

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
3,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia