LDL Cholesterol

Klinický význam:

LDL-cholesterol (LDL C) predstavuje najväčšiu časť molekuly LDL a vzniká pôsobením lipoproteínlipázy na VLDL. LDL-cholesterol hrá významnú úlohu pri vzniku choroby koronárnych artérií (CHD), s mnohými klinickými a epidemiologickými štúdiami, ktoré preukazujú jeho aterogénne vlastnosti. LDL-cholesterol má najväčšiu súvislosť s koronárnou mortalitou zo všetkých tukových a lipoproteínových parametrov (štúdia GRIPS), s kombináciou zvýšenej hladiny LDL-cholesterolu a zvýšených hladín triglyceridov, čo predstavuje osobitne vysoké riziko. Hodnotenie LDL-cholesterolu poskytuje skoré rozpoznanie rizika aterosklerózy a možno ho použiť na stanovenie odpovede na terapiu znižujúcu lipidy pomocou liekov. Vysoké hladiny LDL-cholesterolu sú spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom a familiárnou hyperlipidémiou. Znížené hladiny LDL-cholesterolu možno nájsť pri malabsorpcii a malnutrícii.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 1,2 – 3,35  mmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 5 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10 % až do 11,3 mmol/L triglyceridu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
LDL cholesterol 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 331; 216 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 019, 020, 043, 045, 048, 049, 050, 056, 060, 063, 064, 068, 069, 145, 153, 154, 155, 163, 216 001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 145; 153; 154; 155; 163; 216

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X83 02 LDL Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia