Na v sére

Klinický význam:

Sodík je hlavný extracelulárny katión. Jeho funkciou je kontrola objemu extracelulárnej tekutiny, udržiavanie acidobázickej rovnováhy, osmolality a elektrického potenciálu v nervovosvalovom systéme. Účelom testu je práve hodnotenie rovnováhy tekutina – elektrolyt a acidobázy a s nimi spojených nervovosvalových, obličkových a nadobličkových funkcií.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 136-146 mmol/L
Moč 24h. 40-220 mmol/24h

Pokyny na odber:

  • Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
  • Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
  • Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

  • Sérum/plazma – hemolýza – neodporúča sa stanovovať
  • lipémia – neodporúča sa stanovovať

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Sodík Všetky odbornosti Všetky odbornosti Všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BL68320.04 ISE

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia