Mg v sére

Klinický význam:

Horčík je esenciálnou zložkou mnohých dôležitých enzymatických reakcií, buď ako neoddeliteľná časť metaloenzýmu alebo ako aktivátor a hrá významnú úlohu v glykolýze, dýchaní buniek a pri transporte vápnika membránami. Horčík sa reguluje hlavne rýchlosťou vylučovania horčíka obličkami, na ktoré má spolu s vápnikom vplyv hormón štítnej žľazy. Zvýšená spätná absorpcia vápnika teda vedie ku konkurenčnej inhibícii absorpcie horčíka. Merania koncentrácie horčíka sa používajú pri diagnostike a liečbe hypomagneziémie (abnormálne nízka) a hypermagneziémie (abnormálne vysoká). Najlepšie rozpoznateľným prejavom nedostatku horčíka je poškodenie neuromuskulárnej funkcie, t.j. nadmerná dráždivosť, tetánia, kŕče a elektrokardiografické zmeny. Hypomagneziémia sa pozoruje pri cukrovke, chronickom alkoholizme, nútenej diuréze, hypertyroidizme, hypoparatyroidizme, hypokalciémii, malabsorpcii a akútnej pankreatitíde. Zvýšené hladiny horčíka v sére boli zistené pri zlyhávaní obličiek, dehydratácii, ťažkej diabetickej acidóze a Addisonovej chorobe.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Muži:0,73 – 1,06 mmol/L
Ženy: 0,77 – 1,03 mmol/L

Moč 3 – 5 mmol/24 h

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč –     Plastová skúmavka

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10 % až do 1,5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 10 % až do 28 mg/dL alebo 479 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 500mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Horčík všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X89 02 Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia