Bielkoviny

Klinický význam:

Celkový sérový proteín je súčet všetkých proteínov v obehu a je významnou zložkou krvi. Merania celkového proteínu sa používajú v diagnostike a liečbe rôznych chorôb postihujúcich pečeň, obličky alebo kostnú dreň, ako aj iných metabolických alebo výživových porúch. Odchýlka celkového sérového proteínu od referenčného intervalu naznačuje výskyt dysproteinémie alebo poruchy rovnováhy tekutín. Obe ochorenia sa dajú rozlíšiť ďalším výkonom elektroforézy sérových proteínov a určením hematokritu. Pri interpretácii významu koncentrácie celkového proteínu je tiež dôležité mať podrobnejšie poznatky o jednotlivých frakciách, akými sú albumíny a globulíny.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Dospelí: 66 – 83 g/L
Deti: 57 – 80 g/L
Moč : 41 – 63 g/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10 % až do 3 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 10 % až do 24 mg/dL alebo 410 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10 % až do 1 000 mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Bielkoviny všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

6 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X32 03 TP Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia