Bilirubín priamy

Klinický význam:

80 – 85 % bilirubínu produkovaného každý deň pochádza z hemoglobínu uvoľneného rozštiepením starnúcich erytrocytov, kým zvyšných 15 – 20 % pochádza zo štiepenia proteínov obsahujúcich hém, napr. myoglobín, cytochrómy, katalázy a z kostnej drene ako dôsledok neúčinnej erytropoézy. Vzhľadom na zlú rozpustnosť nekonjugovaného bilirubínu vo vode (nepriamy bilirubín) sa do pečene presúva viazaný na albumín. Vo vnútri hepatocytov sa rýchlo konjuguje s kyselinou glukuronovou a vzniká bilirubín mono-a diglukuronid (priamy bilirubín), ktorý sa potom vylučuje žlčou spolu so všetkými inými bežnými zložkami žlče. Kým predhepatálna žltačka (napr. hemolytická anémia a novorodenecká žltačka) je spojená hlavne so zvýšením nekonjugovaného bilirubínu, hodnotenie priameho bilirubínu je užitočné pri stanovení hepatálnej a posthepatálnej žltačky. Choroby hepatálneho pôvodu najmä s konjugovanou hyperbilirubinémiou zahŕňajú akútnu a chronickú vírusovú hepatitídu, cirhózu pečene a hepatocelulárny karcinóm. Ochorenia posthepatálneho pôvodu najmä s konjugovanou hyperbilirubinémiou zahŕňajú extrahepatálnu cholestázu a odmietnutie transplantovanej pečene. Chronické kongenitálne konjugované hyperbilirubinémie zahŕňajú Dubin-Johnsonov a Rotorov syndróm. Rozlíšenie medzi chronickými kongenitálnymi hyperbilirubinémiami a získanými typmi bilirubinémie sa vykonáva meraním frakcií bilirubínu a detekciou normálnych aktivít pečeňových enzýmov.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma <3,4µmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – neodporúča sa stanovovať
  • lipémia – Interferencia menej než 10 % až do 300 mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Bilirubín konjugovaný všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

Odporúčame nový odber

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X11 0 DBili Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia