Bilirubín celkový

Klinický význam:

80 – 85 % denne produkovaného bilirubínu pochádza z hemoglobínu uvoľneného rozštiepením starnúcich erytrocytov, kým zvyšných 15 – 20 % pochádza zo štiepenia proteínov obsahujúcich hém, napr. myoglobín, cytochróm, katalázy a z kostnej drene ako dôsledok neúčinnej erytropoézy. Množstvo chorôb ovplyvňuje jeden alebo viac krokov zapojených v produkcii, absorpcii, uchovávaní, metabolizme a vylučovaní bilirubínu. V závislosti od poruchy sú nekonjugovaný alebo konjugovaný bilirubín alebo obidva dôležitými prispievateľmi k výslednej hyperbilirubinémii. Hyperbilirubinémiu možno klasifikovať takto: Prehepatálna žltačka: Ochorenia prehepatálneho pôvodu najmä s nekonjugovanou hyperbilirubinémiou zahŕňajú korpuskulárne hemolytické anémie, napr. talasémiu a kosáčikovú anémiu; extrakorpuskulárnu hemolytickú anémiu, napr. reakcia na transfúziu krvi kvôli nekompatibilite ABO a Rh; novorodeneckú žltačku a hemolytické ochorenie novorodenca. Hepatálna žltačka: Choroby hepatálneho pôvodu najmä s konjugovanou hyperbilirubinémiou zahŕňajú akútnu a chronickú vírusovú hepatitídu, cirhózu pečene a hepatocelulárny karcinóm. Posthepatálna žltačka: Ochorenia posthepatálneho pôvodu najmä s konjugovanou hyperbilirubinémiou zahŕňajú extrahepatálnu cholestázu a odmietnutie transplantovanej pečene. Chronické kongenitálne hyperbilirubinémie zahŕňajú nekonjugované hyperbilirubinémie Crigler-Najjarov syndróm a Gilbertov syndróm ako aj konjugované hyperbilirubinémie Dubin-Johnsonov syndróm a Rotorov syndróm. Rozlíšenie medzi chronickými kongenitálnymi hyperbilirubinémiami a získanými typmi bilirubinémie sa vykonáva meraním frakcií bilirubínu a detekciou normálnych aktivít pečeňových enzýmov.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 5 – 21 µmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10 % až do 0,45 g/L hemoglobínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Bilirubín celkový všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

Odporúčame nový odber

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X12 03 TBili Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,10 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia