Kyselina močová

Kyselina močová je konečným produktom metabolizmu purínov. V priebehu katabolických dejov sú nukleovej kyseliny pochádzajúce z bunkových jadier vlastného organizmu aj potravy štiepené na nukleotidy, nukleozidy a bázy, ktoré sú v záverečnej fáze sčasti premieňané enzýmom xantínoxidázou na kyselinu močovú.

Kyselina močová je zlúčenina zle rozpustná vo vode. Pri pH pod 5,5, ktoré býva v moči, je väčšina molekúl kyseliny močovej v nedisociovanej a teda menej rozpustnej forme. Kyselina močová môže potom vytvárať kryštáliky, popr. konkrementy. K zníženiu rozpustnosti kyseliny močovej prispieva chlad. So stúpajúcim pH sa jej rozpustnosť zvyšuje.

Stanovenie kyseliny močovej sa využíva pri diagnostike a liečení renálnych a metabolických porúch, zahrňujúcich zlyhanie obličiek, dnu, leukémie, psoriázu, hladovanie, alebo pri iných malígnych ochoreniach a u pacientov užívajúcich cytotoxické lieky.

Referenčné hodnoty:

ženy – 120-340 mmol / l
muži – 120-420 mmol / l

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia