GMT

Klinický význam:

Gamaglutamyltransferáza (GGT/GMT) patrí do skupiny peptidáz, ktoré katalyzujú prenos aminokyselín z jedného peptidu na iný peptid a pôsobia teda ako transferázy aminokyselín. Enzým reaguje len s peptidmi alebo látkami peptidom podobnými obsahujúcimi terminálny glutamát spojený so zvyškom zlúčeniny terminálnou karoxylovou skupinou. GMT je prítomná vo všetkých telesných bunkách okrem buniek svalových, avšak enzým prítomný v sére pravdepodobne pochádza hlavne z hepatobiliárneho systému. Vzostup GMT je známkou poškodenia pečene vždy, keď sú zvýšené taktiež enzýmy špecifické pre pečeň, ako je ALT, GLDH či CHE. GMT má však len malý význam pri rozlíšení medzi rôznymi typmi ochorenia pečene. GMT stúpa dramaticky v prípadoch intrahepatickej a posthepatickej biliárnej obštrukcie. Pri zistení obštrukčnej žltačky, cholangiitídy a cholecystitídy je citlivejšia než alkalická fosfatáza, k jej vzostupu dochádza časnejšie a pretrváva dlhšie. GMT je zvýšená taktiež u pacientov s infekčnou hepatitídou, steatózou, pri akútnej a chronickej pankreatitíde a u pacientov liečených antikonvulznými liekmi, ako je fenytoín a fenobarbital. Pretože sú zvýšené hodnoty GMT pozorované u pacientov s alkoholickou cirhózou a vo väčšine sér ľudí, ktorí sú ťažkí pijaci alkoholu, má GMT význam pri zistení alkoholizmu, alkoholického poškodenia pečene a pri monitorovaní abstinencie alkoholu. Enzým je užitočný taktiež v pomere k HDL-cholesterolu v prípadoch nadmerného užívania alkoholu, k alkalickej fosfatáze v prípadoch alkoholického ochorenia pečene a k aspartát-aminotransferáze pri odlíšení neonatálnej hepatitídy od biliárnej atresie.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma

Dospelí:
Muži: <0,92 µkat/L
Ženy: <0,63 µkat/L

Deti:
Muži:
1R 0,02 – 0,65 µkat/L
12R 0,05 – 0,37 µkat/L
18R 0,03 – 0,70 µkat/L
Ženy:
1R 0,02 – 0,65 µkat/L
12R 0,07 – 0,37 µkat/L
18R 0,07 – 0,40 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 5% až do 2,5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 3% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 5% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
GMT všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X20 04 GGT Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia