Albumín

Klinický význam:

Albumín je prevládajúcim proteínom v ľudskej plazme, predstavuje 55 – 65 % celkového proteínu. Jeho základné biologické funkcie spočívajú v transporte a uchovávaní širokej palety ligandov na udržanie onkotického tlaku plazmy a slúži ako zdroj endogénnych aminokyselín. Albumín viaže a solubilizuje nepolárne zlúčeniny, ako je plazmatický bilirubín a mastné kyseliny s dlhým reťazcom, a tiež aj viaže mnohé lieky. Hyperalbuminémia je zriedkavá a je spôsobená ťažkou dehydratáciou a nadmernou venóznou stázou. Hypoalbuminémia môže byť spôsobená zhoršenou syntézou, napr. pri chorobe pečene alebo pri strave s nedostatkom bielkovín; zvýšeným katabolizmom ako dôsledkom poškodenia a zápalu tkanív, zníženou absorpciou aminokyselín spôsobenou syndrómami malabsorpcie alebo malnutrície, stratou proteínov smerom von, napr. pri nefrotickom syndróme, enteropatii alebo popáleninách; a zmenenou distribúciou napr. pri ascites. Výsledky ťažkej hypoalbuminémie pri vážnej nerovnováhe intravaskulárneho onkotického tlaku spôsobujúceho vznik edému. Merania koncentrácií albumínu sú dôležité pre pochopenie a interpretáciu hladín vápnika a horčíka, lebo tieto ióny sú viazané na albumín, a tak zníženie hladín albumínu zodpovedá priamo za pokles ich koncentrácií.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 35 – 52 g/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menšia ako 10 % pri max. 4,5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 800mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Albumín všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X02 03 ALB Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia