TSH

Klinický význam:

Tyreostimulačný hormón (TSH, tyreotropín) je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou cca 30000 daltonov, pozostávajúci z dvoch podjednotiek. β‑podjednotka nesie pre TSH špecifickú imunologickú a biologickú informáciu, α‑reťazec nesie druhovo špecifickú informáciu a má identickú sekvenciu aminokyselín ako α‑reťazce LH, FSH a hCG. TSH sa tvorí v špecifických bazofilných bunkách predného laloku hypofýzy a podlieha cirkadiánnej sekréčnej sekvencii. Uvoľňovanie TSH z hypofýzy (tyreotropný hormón) je centrálnym regulačným mechanizmom biologickej aktivity tyreoidných hormónov. TSH má stimulačný účinok na všetky stupne tvorby a sekrécie hormónov štítnej žľazy a má tiež proliferatívny účinok. Stanovovanie TSH slúži ako iniciálny test v diagnostike porúch štítnej žľazy. Už nepatrná zmena v koncentrácii voľných hormónov štítnej žľazy prináša omnoho väčšiu zmenu v hladine TSH. TSH je veľmi citlivým a špecifickým parametrom na posúdenie tyreoidnej funkcie a zvlášť je vhodný pri skorej detekcii alebo vylúčení chorôb centrálneho regulačného okruhu medzi hypotalamom, hypofýzou a štítnou žľazou.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 0.270 – 4.20 mIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 701 µmol/L alebo <41mg/dL) hemolýzou (Hb < 0.621 mmol/L alebo < 1 g/dL), lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL) , biotínom (< 102nmol/L alebo < 25 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
TSH 001; 004; 005; 007; 008; 009; 018; 019; 020; 024; 025; 037; 045; 047; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 219; 323 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 018, 019, 020, 024, 025, 037, 040, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 060, 063, 064, 069, 104, 140, 145, 153, 154, 155, 163, 216, 219, 289, 329 060;064;104;019;043;050;017;004;
001;009;020;051;155;049;022;
047;037;005;105;008;007;323;153

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie TSH, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia