ALT

Klinický význam:

ALT je aminotransferáza, skupina enzýmov, ktoré prenosom aminoskupín katalyzujú reverzibilnú transformáciu α-ketokyselín na aminokyseliny. Pretože špecifická aktivita ALT v pečeni je približne 10krát vyššia ako aktivita v srdci či kostrovom svale, je nutné na ALT pozerať ako na indikátor ochorenia pečeňového parenchýmu. ALT je prítomná v cytosole hepatocytov, a zvýšená hladina v sére ukazuje na poškodenie celistvosti plazmatickej membrány hepatocytov. ALT má pri hepatobiliárnych ochoreniach vyššiu senzitivitu ako AST. Aktivita >50 krát vyššia ako je horný limit normálu je väčšinou spojená s akútnou vírusovou hepatitídou, akútnymi poruchami perfúzie pečene a akútnou pečeňovou nekrózou po prehltnutí toxických látok, vrátane paracetamolu a karbón tetrachloridu. Významne zvýšené hladiny ALT v sére môžu byť u rôznych ochorení postihujúcich pečeň, vrátane hepatitídy, mononukleózy a cirhózy. Zvýšené hladiny ALT môžu byť zistené u hepatitídy a iných pečeňových ochorení pred nástupom zreteľných klinických príznakov, ako je napr. žltačka. Hladiny viac ako 15 krát vyššie ako horný limit normálu vždy znamenajú akútnu hepatocelulárnu nekrózu vírusového, toxického alebo obehového pôvodu. Zvýšené hladiny ALT môžu byť zistené tiež u cirhotickej a mimopečeňovej cholestáze. Ľahký alebo stredne závažný vzostup hladiny ALT môže byť pozorovaný tiež po požití alkoholu alebo podaní liekov vrátane penicilínu, salicylátov či opiátov.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Ženy – <0,60 µkat/L
Muži – <0,85 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 5% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 300mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
ALT všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X07 03 ALT Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia