ALP

Klinický význam:

Alkalická fosfatáza (ALP) je prítomná takmer vo všetkých telesných tkanivách, a je umiestnená na bunkovej membráne. Zvlášť vysoké koncentrácie sú v intersticiálnom epiteli, obličkových tubuloch, kostiach (osteoblastoch), pečeni a placente. Presná metabolická funkcia ALP dosiaľ nebola plne objasnená, enzým je však spojovaný s črevným transportom lipidov a s kalcifikáciou kostí. ALP pochádza v približne rovnakom podiele z pečene a z kostného systému. Približne 25 % zdravých jedincov má tiež črevnú ALP, ktorá predstavuje približne 10 % celkovej ALP vo vzorke na lačno. Ku zvýšeniu celkovej ALP môže dôjsť z fyziologických príčin, alebo príčinou môže byť ochorenie pečene alebo kostí. K fyziologickému zvýšeniu dochádza v tehotenstve od 2. trimestra ďalej následkom placentárnej ALP, u detí vo fáze rastu dôsledkom kostnej ALP a postprandiálne u jednotlivcov s krvnou skupinou B a O, ktorí secernujú substanciu H (intestinálna ALP). Nejčastejšou príčinou zvýšenej ALP je ochorenie pečene a žlčových ciest, pričom u pacientov s ochorením pečene a žlčových ciest sú patologické hladiny ALP zistené v približne 60 %. Hladiny ALP môžu byť zvýšené tiež u primárnych ochorení kostí, ako je osteomalácia, osteogenesis imperfecta, intoxikácia vitamínom D a primárne kostné nádory. Hladina ALP môže byť zvýšená u sekundárnych ochorení kostí, ako sú kostné metastázy, a u chorôb ako je napr. mnohopočetný myelóm, akromegália, obličková nedostatočnosť, hypertyreoidizmus, ektopické osifikácie, sarkoidóza, kostná tuberkulóza a hojace sa fraktúry. U ochorení kostí, ako je Pagetova choroba, rachitis z nedostatku vitamínu D a kostné metastázy, je aktivita ALP v neprítomnosti súčastného chronického ochorenia pečene dobrým indikátorom kostnej aktivity. Celková ALP je iba občas zvýšená u niektorých metabolických kostných ochorení, ako je napr. hyperparatyreoidizmus, osteopénia alebo osteoporóza. Znížená hladina ALP býva u kongenitálnej hypofosfatázie, hypoparatyreoidizme, achondroplázie, adynamickej kostnej choroby u dialyzovaných pacientov, hypofyzárneho nanizmu, chronickej choroby z ožiarenia a malnutričných stavov.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma

Vek Muži Ženy
1 m. 1,25 – 5,26 μkat/L 0,8 – 6,76 μkat/L
1 r. 1,37 – 6,38 μkat/L 2,07 – 5,68 μkat/L
3 r. 1,73 – 5,75 μkat/L 1,80 – 5,28 μkat/L
6 r. 1,55 – 5,15 μkat/L 1,60 – 4,95 μkat/L
9 r. 1,43 – 5,25 μkat/L 1,15 – 5,42 μkat/L
12 r. 0,70 – 6,03 μkat/L 0,85 – 5,53 μkat/L
15 r. 1,23 – 6,50 μkat/L 0,83 – 2,70 μkat/L
18 r. 0,87 – 2,85 μkat/L 0,78 – 1,98 μkat/L
99 r. 0,50 – 2,00 μkat/L 0,50 – 2,00 μkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 4,5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10 % až do 28 mg/dL alebo 479 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
ALP všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X06 03 ALP Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia