Okultné krvácanie

Klinický význam:

Test (FOB test) na kvalitatívne paralelné stanovenie ľudského hemoglobínu vo vzorkách stolice. Test je založený na imunochromatografickej metóde, pomocou ktorej sa použitím väzby špecifických protilátok rozpozná výlučne len ľudský hemoglobín.

Referenčné hodnoty:

pozit/negat

Pokyny na odber:

Stolica – plastová nádoba

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Stolica na okultné krvácanie 001; 004; 006; 007; 008; 010; 019; 020; 025; 031; 048; 059; 060; 063; 104; 163; 154; 319; 329; 332; 341; 323 001; 004; 006; 007; 008; 010; 019; 020; 025; 031; 048; 059; 060; 063; 104; 163; 154; 319; 329; 332; 341; 323 001; 006; 007; 008; 010; 019; 020; 025; 031; 048; 060; 063; 154; 319; 329; 332; 341

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

v deň odberu

Zdroj:

Návod na použitie FOBtest, SureScreen Diagnostics Ltd.,

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia