Vitamín D total

Klinický význam:

Vitamín D je v tuku rozpustný prekurzor steroidných hormónov, ktorý je produkovaný hlavne v koži pôsobením slnečného žiarenia. Vitamín D je biologicky neaktívny, aby sa zmenil na aktívny 1,25 dihydroxycholekalciferol, musí podstúpiť 2 postupné hydroxylácie v pečeni a obličkách. Dve najvýznamnejšie formy vitamínu D sú vitamín D3 (cholekalciferol) a vitamín D2 (ergokalciferol). Na rozdiel od vitamínu D3 si ľudské telo nemôže produkovať vitamín D2, ktorý sa dostáva do tela potravou. Vitamín D je nevyhnutný pre správnu funkciu kostí, u detí vedie závažný deficit k malformácii kostí, známy ako rachitída. U ľahších foriem insuficiencie sa predpokladá, že vedú k zníženej využiteľnosti vápnika z potravy. Deficit vitamínu D spôsobuje svalovú slabosť, u starších ľudí sa zvýšené riziko pádu pripisuje účinku vitamínu D na funkciu svalov. Deficit vitamínu D je bežnou príčinou sekundárneho hyperparatyreoidizmu. Zvýšené hladiny parathormónu, hlavne u starších ľudí s deficitom vitamínu D, môžu spôsobiť osteomaláciu, ubúdanie kostnej hmoty a riziko zlomeniny kostí. Nízke koncentrácie vitamínu D sú spojené aj s nižšou hustotou kostí. Preto sa odporúča stanovovať vitamín D s ostatnými kostnými markermi na posúdenie metabolizmu kostí. Nedostatok vitamínu D sa dáva do súvislosti s diabetom, rôznymi druhmi rakoviny, kardiovaskulárnymi ochoreniami, autoimunitnými ochoreniami.

Referenčné hodnoty:

deficit <20 ug/L
nedostatočná koncentrácia 21 – 29 ug/L
dostatočná koncentrácia 30 – 44 ug/L
vysoká koncentrácia >60 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (Hb < 0.373 mmol/L alebo < 0,6 g/dL), lipémiou (Intralipid < 300 mg/dL) , biotínom (< 123nmol/L alebo < 30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Vitamín D total 001; 002; 007; 008; 009; 060; 011; 020; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 063; 064; 108; 145; 153; 163; 331; 329 001, 002, 007, 008, 009, 060, 011, 019, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 051, 063, 064, 108, 140, 145, 153, 154, 163, 329, 341 001; 007; 060; 011; 031; 040; 045; 048; 050; 063; 064; 004;009;019;018;108; 145; 153; 163; 329;140;154;104

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

4 dni

Zdroj:

Návod na použitie Vitamin D total II, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
16,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia