Urea

Klinický význam:

Močovina sa syntetizuje v pečeni ako výsledný produkt metabolizmu proteínov a aminokyselín. Syntéza močoviny preto závisí od denného príjmu bielkovín a endogénneho metabolizmu bielkovín. Väčšina močoviny produkovanej týmito metabolickými procesmi sa vylučuje glomerulárnou filtráciou, s difúziou späť do krvi 40 –60%, bez ohľadu na rýchlosť prietoku v proximálnom kanáliku. Spätná difúzia v distálnom kanáliku závisí od prietoku moču a je regulovaná antidiuretickým hormónom. Počas diurézy dochádza k minimálnej spätnej difúzii močoviny do krvi – veľké množstvo močoviny sa vylučuje v moči a koncentrácia močoviny v plazme je nízka. Počas antidiurézy, ktorá môže nastať pri zlyhávaní srdca oligúriou, pri dehydratácii alebo smäde močovina spätne difunduje do kanálikov zvýšenou rýchlosťou a obsah močoviny v plazme sa zvyšuje. Pri zlyhávaní obličiek pred obličkami a za obličkami sa prietok moču kanálikmi znižuje, čím dochádza k zvýšenej spätnej difúzii močoviny v distálnych kanálikoch a zvýšenému vylučovaniu kreatinínu. K prerenálnemu zvyšovaniu močoviny dochádza pri dekompenzácii srdca, zvýšenom katabolizme proteínov a spotrebe vody. Hladiny močoviny môžu byť zvýšené aj z príčin súvisiacich s obličkami, ako je akútna glomerulonefritída, chronická nefritída, polycystické obličky, tubulárna nekróza a nefroskleróza. Zvýšenie hladiny močoviny za obličkami môže byť spôsobené obštrukciou močového traktu. Koncentrácia močoviny v plazme je určená renálnou perfúziou, rýchlosťou syntézy močoviny a rýchlosťou glomerulárnej filtrácie(GFR) a môže sa zvýšiť pri akútnom zlyhaní obličiek, chronickom zlyhávaní obličiek a prerenálnej azotémii. U pacientov na dialýze predstavuje koncentrácia močoviny degradáciu proteínov a je aj indikátorom stavu metabolizmu. V konečnom štádiu zlyhávania obličiek vznikajú príznaky otravy močovinou, a najmä príznaky súvisiace s gastrointestinálnym systémom, ktoré korelujú s koncentráciou močoviny. Stanovenia močoviny a kreatinínu v sére sa často vykonávajú spoločne pri diferenciálnej diagnostike funkcie obličiek.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
dospelí : 2,8-7,2 mmol/L
deti: 1,8-6,4 mmol/L

Moč
250-570 mmol/deň

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA
Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 2,5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 10% až do 20 mg/dL alebo 342 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 500 mg/dL Intralipidu

Moč

  • ikterita – Interferencia menšia než 3% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Urea všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X34 02 UREA Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia