Močový sediment

Klinický význam:

Vyšetrenie moču je najdôležitejšou vyšetrovacou metodikou pri stanovovaní diagnózy v prípade ochorenia obličiek a močových ciest. V bezpríznakových formách ochorenia obličiek je často jediný príznak choroby pozitívny nález v moči. Rovnako nemenej dôležité je sledovanie priebehu a vývoja choroby pomocou opakovaného vyšetrovania moču. Bez podrobného vyšetrenia moču nie je možné stanoviť typ choroby. Odoberá sa čerstvý moč.

Referenčné hodnoty:

Erytrocyty – 0 – 10 n/1μL
Leukocyty – 0 – 25 n/ μL
Valce – 0 – 2 n/ μL

Pokyny na odber:

Moč – plastová skúmavka

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Močový sediment Všetky odbornosti Všetky odbornosti Všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

v deň odberu

Zdroj:

Návod na použitie IRIS iQ200

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia